Jak používat srovnávač

Jak náš srovnávač (s)právně využívat?

Na prvcích našich webových stránek nesmíte provádět reverse engineering ani dekompilace, při jejich užívání nesmí být obcházeny technické prostředky jejich ochrany.

Webové stránky nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili (tedy pro prezentaci produktů a jejich srovnání), zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely.

Pokud budete webové stránky využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých jsou postaveny), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.

Pokud vám k tomu nedáme písemný pokyn, nesmíte k webovým stránkám přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje k tomuto účelu směřující).

Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu webových stránek, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit naši infrastrukturu.

Šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti je zakázáno.

Naše webové stránky, služby jako celek a všechny jejich části jsou chráněny autorskými právy. Bez našeho svolení nejde jakoukoliv část libovolně využívat.

Musíte se registrovat?

Pro využívání funkcí srovnávače se nemusíte registrovat.

Naše odpovědnost

Odpovídáme za to, že produkty srovnáváme objektivně a způsobem, který nám předepisuje zákon.

Za samotné plnění odpovídá poskytovatel produktu nebo služby, u kterého jste se rozhodli odběr realizovat. Obraťte se na něj, pokud máte pocit, že zejména:

  • produkt nebo informace o něm jsou v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy;
  • produkt anebo informace o něm neodpovídají informacím prezentovaným na jeho webu;
  • vám byly poskytnuty neúplné informace;
  • vám nebyl produkt řádně poskytnut;
  • produkt vám byl dodán později, než vám bylo přislíbeno;
  • jste byli zkráceni na svých právech týkajících se produktu;
  • nebylo správně zacházeno s vašimi osobními údaji.

Na produkty třetích stran se vztahují podmínky stanovené těmito třetími stranami a my za jejich plnění neodpovídáme.

Jak je to s reklamací a odstoupením od smlouvy?

S případnou reklamací a odstoupením od smlouvy se obraťte na poskytovatele, u kterého jste se rozhodli odebírat daný produkt, jehož se reklamace nebo odstoupení týká.

Poučení pro spotřebitele

Podle zákonů na ochranu spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z poskytování produktu nebo služby. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email:adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s poskytovatelem spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u poskytovatele uplatnili poprvé své právo, které je předmětem sporu. Řešit spor můžete i online prostřednictvím platformy ODR.

Osobní údaje

Informace o tom, jak pracujeme s osobními údaji, najdete zde.

Na hlavní stránku