Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, 140 53, IČ 272 32 433, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22581 a jsme správcem Vašich osobních údajů.

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek www.setrim.cz zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. - Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě, že chcete vědět víc o produktech

Pokud s námi chcete mluvit o výsledcích vašeho srovnání a dáte nám na sebe telefonní číslo, budeme pracovat s vaším telefonním číslem a dále s údaji, které nám řeknete.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme se přes ně pro další domluvu ohledně služeb, které vás zajímají.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – tedy vašeho souhlasu

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců od vašeho posledního kontaktu s námi. Poté můžeme data zpracovávat na základě jiného právního důvodu (například pokud s námi uzavřete smlouvu). Pokud s námi další spolupráci nenavážete a neexistuje jiný důvod pro zpracování, vaše osobní údaje smažeme.

B. Zpracování osobních údajů v případě, že chcete zaslat výsledky srovnání na vaši emailovou adresu

Pokud si přejete zaslat výsledky srovnání na vaši e-mailovou adresu, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu a dále údaje, které jste do vstupního formuláře zadali a vaše výsledky.

Z jakého důvodu?

Abychom vám mohli výsledky odeslat do vaší schránky a také abyste si výsledky mohli po dobu 30 dnů zobrazit, a to v aktualizované podobě, případně zadání upravit či dokončit.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – vašeho souhlasu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

S vaším e-mailem pracujeme jednorázově, pouze pro zaslání linku.

C. Zpracování osobních údajů v případě, že nás kontaktujete na naší lince nebo za použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře nebo telefonátu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?

Abychom vás na základě vaší žádosti mohli kontaktovat za účelem sjednání podmínek pro poskytování našich služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 měsíce od vašeho posledního kontaktu s námi.

D. Nahrávání telefonického hovoru

Pokud se telefonicky spojíme, prosíme, vezměte na vědomí, že naše hovory jsou nahrávané. Tedy zpracováváme údaje, které si v rámci monitorovaného hovoru řekneme.

Z jakého důvodu?

Snažíme se zkvalitňovat naše služby, případně zaznamenat, na čem jsme se v rámci našeho hovoru domluvili.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR - plnění smlouvy a na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte možnost vznést námitku.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu jednoho roku od našeho hovoru.

E. Zpracování telefonního čísla, pokud se k nám nedovoláte

Pokud nás kontaktujete na naší zákaznické lince a my se vám nebudeme moci věnovat, např. protože jste se dovolali mimo pracovní dobu naší linky, uložíme si vaše telefonní číslo.

Z jakého důvodu?

Abychom se vám mohli ozvat zpět, jakmile to bude možné.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti takovému zpracování máte možnost vznést námitku.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců od vašeho posledního kontaktu s námi. Poté můžeme data zpracovávat na základě jiného právního důvodu (například pokud s námi uzavřete smlouvu). Pokud s námi smlouvu neuzavřete a neexistuje jiný důvod pro zpracování, vaše osobní údaje smažeme.

F. Zpracování osobních údajů v případech, kdy nám poskytnete vaše vyúčtování (fakturu)

Pokud nám poskytnete vaše vyúčtování (fakturu), použijeme údaje zde uvedené k tomu, abychom Vám zaslali co nejpřesnější srovnání šité Vám na míru.

Z jakého důvodu?

Aby pro Vás bylo srovnání co nejpřesnější a odpovídalo Vaší spotřebě energií.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – tedy na základě vašeho souhlasu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše data budeme zpracovávat po dobu 3 měsíců od vašeho posledního kontaktu s námi. Poté můžeme data zpracovávat na základě jiného právního důvodu (například pokud s námi uzavřete smlouvu).

Část II. - Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší platformy a společnosti. Jsou to:

  • společnost smartshift s.r.o., se sídlem Sokolovská 32/22, Praha 8, 186 00, IČ 049 14 813, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 255613
  • ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53, IČ 264 70 411, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7309

Vaše osobní údaje zůstanou na území Evropské unie.

Část III. - Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@setrim.cz nebo zavolejte na tel. č. 800 822 555

V naší společnosti je jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů pan Mgr. Petr Brázda, LL.M.

Kontaktovat ho můžete elektronicky prostřednictvím webového formuláře GDPR ČEZ (cez.cz), dále písemně na adrese: ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, nebo prostřednictvím datové schránky: yqkcds6.

Osobní údaje nepoužíváme pro automatizované rozhodování nebo profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Na hlavní stránku