Návody

1.

Otevřete kryt baterií na zadní straně. Můžete k tomu použít malý šroubovák.

2.

Odstraňte fólii, která je mezi bateriemi, a kryt zavřete.

3.

Stisknutím tlačítka FUNC volíte zobrazované veličiny. Okamžitá spotřeba (příkon) je zobrazena jako WATT a spotřeba za období je uvedená jako kWh.

1.

Měřič zapojte do zásuvky a do něj spotřebič.

2.

Mačkejte tlačítko FUNC, dokud se na displeji neobjeví aktuální spotřeba s jednotkami watt.

3.

Zapněte spotřebič a chvíli počkejte, aby se příkon ustálil. Poté odečtěte zobrazenou hodnotu a zadejte ji do kalkulačky zjistíte kolik vás spotřebič stojí.

1.

Měřič zapojte do zásuvky a do něj spotřebič.

2.

Mačkejte tlačítko FUNC, dokud se na displeji neobjeví spotřeba s jednotkami kWh.

3.

Poznamenejte si hodnotu, kterou vidíte na displeji na počátku měření, a zapněte spotřebič (typický program myčky, pračky, sušičky...). Hodnotu zapište do kalkulačky.

4.

Po skončení cyklu si znovu poznamenejte hodnotu, kterou vidíte na displeji, zapište ji do kalkulačky a zjistěte, kolik vás spotřebič stojí.

1.

Měřič zapojte do zásuvky a do něj spotřebič.

2.

Mačkejte tlačítko FUNC, dokud se na displeji neobjeví spotřeba s jednotkami kWh.

3.

Poznamenejte si hodnotu, kterou vidíte na displeji na počátku měření, a používejte spotřebič celý den jako obvykle.

4.

Po 24 hodinách si znovu poznamenejte hodnotu, kterou vidíte na displeji, zapište ji do kalkulačky a zjistěte, kolik vás spotřebič stojí.