Jak hodnotíme dodavatele

Jak náš srovnávač funguje?

Náš srovnávač je pro návštěvníky zdarma.

 1. Na našich webových stránkách si zvolíte, v jaké situaci jste a co si přejete řešit.
 2. V rámci 4 kategorií, které podle nás hrají ve srovnání produktů roli, si zvolíte, co je právě pro vás tím nejpodstatnějším. Kategorie jsou 4:
  1. Cena produktu/služby
  2. Tradice dodavatele
  3. Prozákaznický přístup
  4. Šířka nabízeného portfolia

Pro jednotlivé kategorie jsme volili názvy, které je podle nás nejlépe pár slovy vystihují. Pod „tradicí“, „prozákaznickým přístupem“ a „šířkou nabízeného portfolia“ jsou ale vždy vyhodnocována tato kritéria:

 1. „Tradice“
 • počet započatých let na trhu v ČR
 • počet poboček na území ČR
 • počet odběrných míst resp. zákazníků v poptávané kategorii
 1. „Prozákaznický přístup“
 • možnost obsluhy pomocí online platformy tzv. samoobsluhy
 • férovost: podpis poskytovatele pod tzv. deklarací 2.0 zde.
 • transparentní společenská odpovědnost: to znamená, že poskytovatel zveřejňuje informace o svých CSR aktivitách ve svých komunikačních kanálech. Není důležité, zda formou pasivní podpory např. finančními programy pro nezávislé projekty nebo aktivně, přímo vlastními aktivitami. Více se o tomto kritériu dočtete například zde.
 1. „Šířka nabízeného portfolia“
 • nabídka tzv. zelené elektřiny v rámci portfolia poskytovatele, tzn. zda poskytovatel nabízí i energii vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů. Těmi jsou vítr, voda, sluneční a geotermální energie a také energie z biopaliv.
 • šíře portfolia produktů
 • nabídka doplňkových služeb (například servis kotlů, pojištění, asistenční služby)

Pravidla řazení produktů na našem srovnávači

Pro každou ze 4 uvedených kategorií si zvolíte, jak moc je právě pro vás při volbě dodavatele a produktu důležitá.

Každá ze 4 kategorií má pro celkovou hodnotu scoringu stejnou váhu. Stejně tak parametry v dané kategorii mají vzájemně stejnou váhu v poměru jejich počtu.

Na nejvyšších pozicích se při zobrazování produktů umísťují produkty, které na základě vámi zvolených vah v každé ze 4 kategorií získaly nejvyšší celkové skóre. Pokud váhy jakkoliv změníte, mění se dynamicky v reálném čase i pořadí nabídek podle přepočteného celkového skóre.

Pořadí nemají jednotliví dodavatelé produktů možnost ovlivnit – vyhodnocuje se na základě:

 • vámi zadané důležitosti kritérií
 • objektivních parametrů, které jsou v kritériích zahrnuty
 • ověřitelných dat, která ohledně produktů sbíráme a aktualizujeme v pravidelném intervalu.

Jednotlivé produkty, které zobrazujeme

Produkty, které na našich stránkách můžete najít, jsou informativního charakteru.

Pokud si vyberete produkt od ČEZ, jsme schopni vám pomoci s administrativou spojenou s přechodem od vašeho stávajícího dodavatele. V ostatních případech se obraťte na samotného poskytovatele produktu nebo služby, neboť s ostatními poskytovateli není naše společnost smluvně spojena.

U každého výsledku uvádíme:

 • jméno dodavatele
 • označení produktu
 • roční úsporu proti stávajícímu produktu (pokud je to s ohledem na vaše zadání možné)
 • odhadovanou měsíční zálohu
 • smluvní dobu fixace ceny
 • jednotkovou cenu MWh VT, NT
 • stálou platbu
 • celkové hodnocení v procentech a jeho rozpad na každou kategorii i hodnoty jednotlivých parametrů

Data jsou aktualizovaná v pravidelných intervalech podle informací zveřejňovaných jejich poskytovateli.

Jakékoliv odchylky od konečné, individuální nabídky vámi preferovaného poskytovatele jdou za jednotlivými poskytovateli, nikoliv za námi.

Veškeré povinnosti ohledně informování vás nejen o produktech, ale i o vašich právech, leží na daném poskytovateli.

Na hlavní stránku