Informace o portálu šetřím.cz

Jsme ČEZ Prodej, a.s., IČ 272 32 433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 22581. („ČEZ“, „my“).

Na našich webových stránkách www.setrim.cz („webové stránky“) provozujeme srovnávač produktů z oblasti energií.

V rubrikách se dočtete, jak používat srovnávač, na základě jakých pravidel dochází k řazení výsledků nebo jak ho používat.

Vás v těchto stránkách označujeme jako zákazníky.

Kdykoliv se na nás můžete obrátit na e-mailovou adresu info@setrim.cz, písemně na adresu našeho sídla (Duhová 1/425, Praha 4, 140 53) anebo na tel. č. 800 822 555.

Na hlavní stránku